BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMLERİNDE YOZGAT ERMENİLERİ (1914-1920)

Karaca, N. T. “Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemlerinde Yozgat Ermenileri (1914-1920)”, Atatürk Dergisi 3, 4 (2003): 99-134.

Pdf