ASKERİ VE SİYASİ YÖNLERİYLE İTALYAN DONANMASI’NIN ÇANAKKALE BOĞAZI HAREKÂTI (18 NİSAN 1912)

Karakaş, Nuri. “Askeri ve Siyasi Yönleriyle İtalyan Donanması’nın Çanakkale Boğazı Harekâtı (18 Nisan 1912)”, Gazi Akademik Bakış 6, 12 (2013): 81-109.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Boğazı, İtalya, Babıâli, Avrupalı Büyük Güçler.