GÜMÜŞHANE SANCAĞI: ASKERİ, İKTİSADİ VE İDARİ DURUM ÜZERİNE BAZI TESPİTLER (1914-1918)

Çelik, Recep. “Gümüşhane Sancağı: Askeri, İktisadi ve İdari Durum Üzerine Bazı Tespitler (1914-1918)”, History Studies: International Journal of History 7, 3 (2015): 23-37.

Pdf