OSMANLI DEVLETİ’NDE GENÇ DİMAĞLARI BASIN YOLU İLE ŞEKİLLENDİRMEK: TALEBE DEFTERİ DERGİSİ VE DERGİ SÖYLEMİNDE SAVAŞ VE VATAN SEVGİSİ

Davulcu, Ebru. “Osmanlı Devleti’nde Genç Dimağları Basın Yolu ile Şekillendirmek: Talebe Defteri Dergisi ve Dergi Söyleminde Savaş ve Vatan Sevgisi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 37 (2015): 537-561.

Pdf