BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ATATÜRK’LE MAREŞAL FALKENHAYN ARASINDA ÇIKAN ANLAŞMAZLIĞA DAİR YENİ BELGELER (11 SAYFA BELGE İLE BİRLİKTE)

İğdemir, Uluğ. “Birinci Dünya Savaşında Atatürk’le Mareşal Falkenhayn Arasında Çıkan Anlaşmazlığa Dair Yeni Belgeler (11 Sayfa Belge ile Birlikte)”, Belleten 33, 132 (1969): 505-515.

Pdf