BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İRAN AFŞARLARI’NA YÖNELİK ÇABALARIMIZ

Sarısaman, Sadık. “Birinci Dünya Savaşı’nda İran Afşarları’na Yönelik Çabalarımız”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 2 (1995): 133-148.

Pdf