I. DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLİZ VE TÜRK PROPAGANDA GAZETELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (EL-HAKİKA VE MUSAVVER ÇÖL)

POLAT, Ü. Gülsüm. “I. Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Türk Propaganda Gazetelerinin Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme (el-Hakika ve Musavver Çöl)”, OTAM 36 (2014): 141-156.

Pdf