II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI ORDUSUNDA ALMAN SİLAHLARI

Beşirli, M. “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Ordusunda Alman Silahları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2004/1): 121-139.

Pdf