I. DÜNYA SAVAŞI’NDA MÜTTEFİKLERİN (İNGİLTERE-FRANSA) İSKENDERUN ÇIKARMASI PLANI VE İKİNCİ ÇANAKKALE KORKUSU

Polat, Ü. G. “I. Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin (İngiltere-Fransa) İskenderun Çıkarması Planı ve İkinci Çanakkale Korkusu”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 21-47.

Pdf