BİTLİS’TE ERMENİLERİN MÜSLÜMAN HALKA YAPTIKLARI KATLİAMLAR VE BATILI DEVLETLERİN KATLİAMLARDAKİ ROLÜ (1913-1919)

Karadeniz, Yılmaz. “Bitlis’te Ermenilerin Müslüman Halka Yaptıkları Katliamlar ve Batılı Devletlerin Katliamlardaki Rolü (1913-1919)”, Turkish Studies 6, 1 (2011): 1405-1420.

Pdf