CİHAN HARBİNİN KARANLIĞINDA AYDINLIĞI HATIRLA(T)MAK: ÖMER SEYFETTİN’İN KALEMİNDEN KAHRAMANLARA DAİR

Erzen, Melih. “Cihan Harbinin Karanlığında Aydınlığı Hatırla(t)mak: Ömer Seyfettin’in Kaleminden Kahramanlara Dair”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 281-298.

Pdf