XIX. YÜZYILIN SONLARINDA ANADOLU’DA ÇIKAN ERMENİ İSYANLARINA KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI ASKERİ TEDBİRLER

Bağçeci, Yahya. “XIX. Yüzyılın Sonlarında Anadolu’da Çıkan Ermeni İsyanlarına Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Askeri Tedbirler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2008/1): 317-331.

Pdf