ROMANDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Ercilasun, Bilge. “Romanda Birinci Dünya Savaşı”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 247-262.

Pdf