SARIKAMIŞ TARİHİNDE İKİ KİLİM İKİ LİDER

Solmaz, Gürsoy. “Sarıkamış Tarihinde İki Kilim İki Lider”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 16, 41 (2009): 335-349.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Sarıkamış Tarihi, Enver Paşa, Atatürk, Hamaslı Hafız Osman Bey, Hüseyin-zade Halit Bey, Hüseyin-zade Halil Bey, Hüseyin-zade Abbas Karakurt, Hacı Rıza Karakurt, Zennure Karakurt, iki tarihi kilim.