BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA IRAK CEPHESİNDE OSMANLI DEVLETİ İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ ÇARPIŞMALAR (1915)

Sakin, Serdar. “Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)”, Gazi Akademik Bakış 4, 7 (2010): 133-152.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Irak Cephesi, Kurna, Nasıriye, Kutü’l-Amare.