AMERİKA’DAKİ ERMENİ PROPAGANDASINA BİR ÖRNEK: MERZİFON AMERİKAN KOLEJİ BAŞKANI GEORGE E. WHİTE (1916-1919)

Güven, Cemal. “Amerika’daki Ermeni Propagandasına Bir Örnek: Merzifon Amerikan Koleji Başkanı George E. White (1916-1919)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 27 (2010): 571-587.

Pdf