OSMANLI DEVLETİ’NDE ERMENİ TERCÜMANLAR

Şahin, Gürsoy. “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Tercümanlar”, Ermeni Araştırmaları Dergisi 30 (2008).

Pdf