BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE HARBİYE NEZARETİ’NİN ‘ÇANAKKALE KAHRAMANLIĞINI YAŞATMA’ AMAÇLI FAALİYETLERİ

Selçuk, Mustafa. “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti’nin ‘Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma’ Amaçlı Faaliyetleri”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) I, 2 (2012): 195-242.

Pdf