SULH-İ MÜNFERİT’TEN “BİTARAFLARIN TAVASSUTU”NA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ALMANYA VE MÜTTEFİKLERİNİN SULH STRATEJİLERİ

Göleç, Mustafa. “Sulh-i Münferit’ten “Bitarafların Tavassutu”na: Birinci Dünya Savaşında Almanya ve Müttefiklerinin Sulh Stratejileri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 36 (2014): 341-391.

Pdf