91. YILINDA SARIKAMIŞ TAARRUZU

Eyyüpoğlu, İsmail. “91. Yılında Sarıkamış Taarruzu”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 12, 31 (2006): 93-103.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Sarıkamış, Taarruz, Enver Paşa, Osmanlı Devleti, Rusya.