REVAN (ERİVAN) VE IĞDIR YÖRESİNDE DEMOGRAFİK YAPININ ERMENİLER LEHİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ (1828-1920)

Kızılkaya, Oktay. “Revan (Erivan) ve Iğdır Yöresinde Demografik Yapının Ermeniler Lehine Dönüştürülme Süreci (1828-1920)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2007/1): 299-311.

Pdf