BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN İTİLAF DEVLETLERİ’NE KARŞI ANADOLU’NUN AKDENİZ KIYILARINDA ALDIĞI BAZI TEDBİRLER

Sarıçelik, Kerim. “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne Karşı Anadolu’nun Akdeniz Kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 21 (2007): 173-189.

Pdf