BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İRAN ELÇİLİĞİMİZ İLE İRTİBATLI BAZI TEŞKİLAT-I MAHSUSA FAALİYETLERİ

Sarısaman, Sadık. “Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran Elçiliğimiz ile İrtibatlı Bazı Teşkilat-ı Mahsusa Faaliyetleri”, OTAM 7 (1996): 209-217.

Pdf