URMİYE VE HAVALİSİNDE ERMENİ VE NASTURİLERİN FAALİYETLERİ (1917-1918)

Metin, Barış. “Urmiye ve Havalisinde Ermeni ve Nasturilerin Faaliyetleri (1917-1918)”, Gazi Akademik Bakış 4, 7 (2010): 153-163.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Ermeni, Nasturi, Urmiye, İngiltere, Rusya, Osmanlı.