“BALKAN SAVAŞLARINDAN MİLLİ MÜCADELEYE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN YARDIM FAALİYETLERİ (1912-1922)”

C. Sezer & Ö. Metin. “Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yardım faaliyetleri (1912-1922)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih araştırmaları Dergisi 32, 54 (2013): 167-182.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Yardım Faaliyetleri, Savaş, Muhacir, Asker.