CEMAL PAŞA’NIN RESMİ HAL TERCÜMESİ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARŞİVİ’NDEKİ BAZI BELGELER

Uca, Alaattin. “Cemal Paşa’nın Resmi Hal Tercümesi ve Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’ndeki Bazı Belgeler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 16, 41 (2009): 271-305.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Cemal Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Milli Savunma Bakanlığı Arşivi.