1917-1918’DE KAFKASYA’DAKİ BAZI SİYASÎ VE ASKERÎ GELİŞMELERİN IŞIĞI ALTINDA ‘BAĞIMSIZLIK’ YOLUNDAKİ GÜRCİSTAN VE BERLİN GÜCÜ KOMİTESİ’NİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI

Kılıç, Selami. “1917-1918’de Kafkasya’daki Bazı Siyasî ve Askerî Gelişmelerin Işığı Altında ‘Bağımsızlık’ Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi’nin Bu Konudaki Çalışmaları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 4 (1996): 19-51.

Pdf