“I. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIRKEN OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİNDE YAKINLAŞMA GİRİŞİMLERİ: FRANSA-TÜRKİYE DOSTLUK CEMİYETİ VE CEMAL PAŞA’NIN PARİS SEYAHATİ”

Tunç, S. “I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati”, OTAM 25 (2009): 183-207.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Cemal Paşa, Türk-Fransız İlişkileri, İttihat ve Terakki, Jön Türkler, I. Dünya Savaşı.