XIX. YÜZYILDA ERZİNCAN KAZASINDA SALGIN HASTALIKLAR (KOLERA, FRENGİ, ÇİÇEK VE KIZAMIK)

Gül, Abdülkadir. “XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın Hastalıklar (Kolera, Frengi, Çiçek ve Kızamık)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 16, 41 (2009): 239-270.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Erzincan, XIX. Yüzyıl, Kolera, Frengi, Çiçek, Kızamık.