HİCAZ DEMİRYOLU’NUN AKDENİZ’E AÇILMASI İLE YAŞANAN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜM: HAYFA KAZASI ÖRNEĞİ

Kürekli, Recep. “Hicaz Demiryolu’nun Akdeniz’e Açılması ile Yaşanan Sosyo-Ekonomik Dönüşüm: Hayfa Kazası Örneği”, History Studies: International Journal of History (Ortadoğu Özel Sayısı) (2010): 245-269.

Pdf