OSMANLI’NIN FİLİSTİN CEPHESİ’NDEKİ SON MUHAREBESİ

Kemal, Cemal. “Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 45, Bahar (2010): 37-69.

Pdf