BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA ROMANTİK BİR TÜRK-ALMAN PROJESİ: RAUF BEY MÜFREZESİ

İ. Kurtcephe & M. Balcıoğlu. “Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi: Rauf Bey Müfrezesi”, OTAM 3 (1992): 247-269.

Pdf