ERMENİ TEHCİRİ ANILARI ÜZERİNE

M. Demirel & M. Takkaç. “Ermeni Tehciri Anıları Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 14, 33 (2007): 263-276.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Ermeni Tehciri, Ermeni Propagandası, Anılar.