MİLLET-MİLLİYETÇİLİK-MİLLİ TARİH BAĞLAMINDA TÜRK YURDU DERGİSİ’NDE MİLLİ TARİH OLUŞTURMA ÇABALARI (1911-1918)

Özkan, Asaf. “Millet-Milliyetçilik-Milli Tarih Bağlamında Türk Yurdu Dergisi’nde Milli Tarih Oluşturma Çabaları (1911-1918)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 15, 37 (2008): 289-309.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Millet, Milliyetçilik, Türk Yurdu Dergisi, Milli Tarih, Turancılık.