I. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI TÜRKİYE’DE KÜLTÜR SANAT ORTAMI VE TÜRK RESMİ

Keskin, Candaş. “I. Dünya Savaşı ve Sonrası Türkiye’de Kültür Sanat Ortamı ve Türk Resmi”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 263-279.

Pdf