Old_books_by_bionicteaching

OTAM DERGİSİ 36. SAYISINDA I. DÜNYA SAVAŞI

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM’ın 2014 tarihli 36. sayısı I. Dünya Savaşı ile ilgili makaleleri içermekte.

Sayıdaki ilgili makalelerin PDF örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.