BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA MARAŞ YÖRESİNDE SOSYAL YAPI DEĞİŞMELERİ VE BU DEĞİŞMEDE ERMENİ-FRANSIZ ROLÜ

Günay, Nejla. “Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Maraş Yöresinde Sosyal Yapı Değişmeleri ve Bu Değişmede Ermeni-Fransız Rolü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 51 (2009): 235-258.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Fransa, Maraş, Ermeni, Milli Mücadele, Amerika Birleşik Devletleri.