I. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK ULUSAL BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMI İÇİNDE BATUM

Akgül, L. H. “I. Dünya Savaşı ve Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşımı İçinde Batum”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 1 (2005): 116-140.

Pdf