1330 (1914) PİYADE TALİMNAMESİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI AREFESİNDE OSMANLI PİYADE EĞİTİMİ

Yazar: MEHMET YILDIZ
Danışman: PROF. ÖMER DEMİREL
Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih

Yüksek Lisans (2016)

“İnsanlık tarihinde askeri başarıların arkasında, savaşlarda kilit pozisyonlar alan piyadelerin büyük tesiri olmuştur. Tarihin ve coğrafyanın şekillenmesinde bu kadar önemli yer teşkil eden piyadelerin eğitimi ise Osmanlı Devleti açısından dikkatimizi çeken bir husustu. Tarihin gördüğü en kanlı çarpışmalardan biri olan I. Cihan Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun piyade talimi nasıl yapılacaktı? Yeni savaştan çıkmış bir devlet çok büyük savaşın habercisi olan 1914 yılında piyadelere nasıl bir eğitim verecekti? Savaşlarda büyük başarılar elde etmiş ve bir o kadar da büyük sıkıntılar çekmiş piyadeler ne surette ve hangi disiplinle savaşa hazırlanıyordu? Müzik aletleri ve notalar, askeri eğitim açısından nasıl bir öneme sahipti ve anlama geliyordu? Bu soruları ve daha fazlasını tezimizde tek tek irdeleyeceğiz.”