CEMAL PAŞA’NIN SURİYE VALİLİĞİ, 1914-1917

Yazar: MUHAMMED TALHA ÇİÇEK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. YUSUF HAKAN ERDEM
Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2012)

“Bu çalışma, I. Dünya Savaşı dönemindeki Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği hakkındadır. Çalışmanın amacı Cemal Paşa’nın olağanüstü yetkilerle Suriye’de bulunmasının arkasındaki siyasi, askeri ve sosyal nedenleri incelemektir. Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi Osmanlı Suriyesi’nin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti ve Osmanlı Hükümetine bütün yabancı etkilerden kurtularak Suriye’de devlet nüfuzunu kurmak için fırsat verdi. Bu amaçlarla iktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası’nın üçüncü adamı Mısır’ı İngiliz ‘boyunduruğu’ndan kurtaracak seferi organize etmek ve Osmanlı devlet otoritesini kurmak maksadıyla savaş başlangıcında Suriye’ye gönderildi. Bu tezin amacı Mısır Seferi’nin ve Cemal Paşa’nın Suriye’de devletle vatandaşları arasındaki bariyerleri kaldırmak için yaptığı faaliyetlerin amacını irdelemektir. Cemal’in, Hıristiyanlar, Arapçılar, Siyonistler gibi Suriye’deki bütün etkin ve bir ölçüye kadar otonom gruplarla yaptığı mücadele incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cemal Paşa, Suriye, Birinci Dünya Savaşı, Mısır Seferi, Siyonizm, Arapçılık, Ermeni Tehciri, Kıtlık, Şerif Hüseyin”