1918 YILI TÜRK BASININDA BULGARİSTAN’IN SAVAŞ POLİTİKASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Yazar: ZEYNEP ÖZBEK
Danışman: DOÇ. DR. MÜCAHİT ÖZÇELİK
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“Bulgaristan Balkan Savaşları’nın ardından yaşadığı hayal kırıklığının etkisinden uzun süre kurtulamamıştır. Tam da bu sırada başlayan I. Dünya Savaşı Bulgaristan tarafından hayallerine ulaşabilmek için yeni ve büyük bir fırsat olarak görülmüştür. Bu yolda tarafını iyi seçmesi ve hesaplarını çok dikkatle yapması gerektiğini düşünen Bulgaristan, savaştan ancak bu şekilde bir avantaj sağlayabileceğine inanmaktadır. Bütün bu ince hesapları yapan Bulgaristan, savaşın seyrini bir süre takip edip, birtakım antlaşmalarla avantaj elde ettikten sonra İttifak Grubu’nda savaşa dâhil olmuştur. Bulgaristan 1915 yılında savaşa girince Kral Ferdinand’ın hayallerinin çok ötesinde bir tablo ile karşılaşmış, müttefiklerinin yardımlarına rağmen gerek ekonomik sıkıntılar, gerek Rus İhtilâli’nin getirdiği birtakım fikirlerden ordusunu koruyamaması sebebiyle, ağır politik çalkantılar içerisinde kalmıştır. Savaşın soğuk yüzünün iyice hissedilmeye başlandığı 1918 yılının Eylül ayında da omuzlarına yüklenen yükü daha fazla taşıyamayacağını düşünerek İtilaf Grubu ile tek başına barış görüşmelerine başlamıştır. Bu haberler Türk kamuoyunda duyulunca şok etkisi yaratmıştır. Türk kamuoyu, Almanya ile kara bağlantısının sağlanması uğruna birçok taviz vererek kader birlikteliği yaptığı bir devletin, aceleci davranarak müttefiklerini yarı yolda bırakmasına bir türlü anlam verememiştir. Bundan dolayı Türk basını Bulgaristan’ı ihanet ile suçlayıp, hezimetin sorumlusu olarak görmüştür. Bulgaristan ise, suçlamaların odağında bir ülke olarak şartları çok ağır olan ve acısını uzun yıllar hissedeceği bir barış antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı defterini kapatmıştır. Bu çalışmamızda Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı’nın son yılında izlemiş olduğu savaş politikaları, dönemin önemli gazetelerinde çıkan haber ve makaleler ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Birinci Dünya Savaşı, Bulgaristan, İttifak Devletleri.”