RUS BELGELERİNE GÖRE GÜNEY KAFKASYA`DA SINIR MESELESİ

Yazar: AYNA ASKAROVA
Danışman: DOÇ.DR. MUSTAFA BUDAK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2003)

“Bu çalışmada, I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1917’de başlayan ve 1921’de tamamlanan önce Osmanlı Devleti ile Bolşevik Rusya, sonradan TBMM hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki sınırlar meselesini Rus belgelerine dayanarak tespit etmeye çalıştık. I. Bölümde, Brest-Litovsk barış antlaşması, II. Bölümde ise Trabzon ve Batum konferansları ile İstanbul görüşmeleri sırasında sınırlar meselesinin özellikle Elviye-i Selâse bölgesinin durumu incelenmiştir. III. bölümde Paris Barış Konferansı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması çerçevesinde Güney Kafkasya devletlerinin sınır değişiklikleri ele alınmıştır. Ayrıca Misak-ı Millî’nin Türkiye’nin doğu sınırıyla ilgili maddeleri değerlendirilmiştir. IV. bölümde, ilk önce Ankara hükümeti ile Taşnak Ermeni hükümeti arasında imzalanan ve Ankara hükümetinin ilk siyasî başarısı olan Gümrü antlaşmasında ortaya çıkan Türk-Ermeni sınırına değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise I. Dünya Savaşı sonrasında Rusya ve Anadolu’da ortaya çıkan Sovyet ve Ankara hükümetlerinin mecburî dostluklarının sonucunda imzalanan Moskova ve Kars antlaşmalarında Güney Kafkasya’daki sınırlarının nasıl çözümlendiği üzerinde durulmuştur.”