İSVEÇ KAYNAKLARINA GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA’DAKİ MALUL TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNİN İSVEÇ KIZILHAÇI YARDIMIYLA İSVEÇ ÜZERİNDEN MÜBADELESİ

Yazar: ASİYE TÜLİN SONATILGAN UYGUR
Danışman: PROF. DR. NEVİN ATEŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Konu: Uluslararası İlişkiler

Doktora Tezi (2013)

“Birinci Dünya Savaşı’nda kesin olmayan rakamlara göre Ruslara esir düşen 60.000 Türk savaş esirinden 428’i, İsveç Kızılhaçı vasıtasıyla İsveç üzerinden mübadele edilmiştir. Bu çalışmanın amacı İsveç arşiv ve kaynaklarını ilk kez değerlendirerek malul Türk savaş esirlerinin mübadelesini araştırmak, mübadele sürecini ve İsveç Kızılhaçı’nın bu süreçteki rolünü incelemektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın arka planını oluşturmak amacıyla, İsveç’in dış politikası tarihsel bir bakış açısıyla giriş bölümünde ele alınmıştır. Birinci bölümde savaş hukukunun gelişmesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kuruluşuyla Rusya, İsveç ve Osmanlı İmparatorluğu’nda örgütlenmesi incelenmektedir. İkinci bölümde İsveç Kızılhaçı’nın Rusya’da yaptığı çalışmalar, mübadeleyi gerçekleştirmek üzere düzenlenen konferanslar ve Ruslara ait iki hastane gemisinin Karadeniz’de batırılmasından doğan sorunlar ele alınmaktadır. Son bölümde ise İsveç Kızılhaçı delegelerinin Türk savaş esirleri ve yetkilileriyle temasları, İsveç Kızılhaçı ve Türk yetkilileri arasında mübadeleyi sağlamak üzere yapılan yazışmalar, sorunlar ve mübadele süreci değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, İsveç, Türk Savaş Esirleri, İsveç Kızılhaçı, Esir Mübadelesi”