RUS KAYNAKLARINA GÖRE ANADOLU’DAKİ ERMENİ FAALİYETLERİ (1914-1918)

Yazar: ŞAHİN DOĞAN
Danışman: DOÇ.DR. ORHAN DOĞAN
Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2007)

“XIX. yüzyılda Batılı güçlerin izledikleri sömürgeci politikalar XX. yüzyılın başlarında iyice yoğunlaşmıştır. Bu dönemde, Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve paylaşmak Batılı devletlerin izledikleri siyasetin en önemli parçalarından biri hâline gelmiştir. Çarlık Rusya da Kafkaslar, Doğu Anadolu ve Boğazlar üzerindeki tarihsel amellerini gerçekleştirmek için bu durumu fırsat bilerek Osmanlı Devleti’nden pay alma hesapları içerisine girmiştir. Diğer Batılı devletlerin Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde Osmanlının Gayr-i Müslim tebaasını (özellikle Ermeniler) kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları gibi, Ruslar da Doğu Anadolu’yu işgal ederken bölgedeki Ermenileri bu amaç doğrultusunda kullanmışlardır. Doğu Anadolu’daki Ermeniler Rus birliklerine her şekilde yardım ederek (isyanlar çıkararak, yataklık yaparak, bölge hakkında Rus birliklerini bilgilendirerek, casusluk yaparak vb.) Rus işgalini desteklemiş ve Rus birliklerine katılarak yüz yıllar boyunca birlikte yaşadıkları Müslüman halkı Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek amacı ile katletmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Ermeniler, Çarlık Rusya, Doğu Anadolu, Güney Kafkasya”