BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI EŞİĞİNDE İNGİLTERE’NİN OSMANLI’YA KARŞI POLİTİKASI (1910-1914)

Yazar: TANER ÖZMEN
Danışman: PROF. DR. ERDOĞAN KESKİNKILIÇ
Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“Bu çalışma 1910-1914 tarihleri arasında İstanbul’da ve Osmanlı İmparatorluğunun komşularındaki İngiliz büyükelçiliği yıllık raporlarına göre Birinci Dünya Savaşı eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, ekonomik, askeri ve pek çok yönden içerisinde bulunduğu koşulları gözler önüne sermektir.”