SARIKAMIŞ KUŞATMA HAREKATI VE ŞEHİTLİKLERİ

Yazar: SONGÜL ALŞAN
Danışman: PROF. DR. S. ESİN DAYI
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi

Yüksek Lisans Tezi (2010)

“I. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na savaşa girişi kaçınılmaz olmuştur. En kısa sürede seferberliğini tamamlamaya çalışan Osmanlı Devleti’nde ilk cephe Doğu sınırında açılmıştır. Kafkas (Doğu) Cephesi olarak bilinen bu yerde Osmanlı Devleti, tarihinin en büyük sınavlarından biri olan; ‘Sarıkamış Kuşatma Harekâtı’nı 22 Aralık 1914-9 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Savaşın başlangıcı, cereyanı ve sonuçları hakkında genel bilgilerin ardından, çalışmanın asıl konusu olan ‘Sarıkamış Harekâtı ve Şehitlikleri’ alanında ayrıntılı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma için; yurtiçi arşivler taranmış, kütüphanelerde kaynak eser taramaları yapılmış, harekâta katılan askerlerin akrabaları ile görüşülmüş, söz konusu harekâtı yapan III. Ordu’nun güzergâhı gezilmiş ve güzergâhta 2009 itibarı ile bulunan yerli halkla mülakatlar yapılmış; güzergâhın, mülakat yapılan kişilerin ve tespit edilen şehitliklerin fotoğrafları çekilmiştir.”