I. VE II. DÜNYA SAVAŞLARI SIRASINDA BASILAN SAVAŞ AFİŞLERİ

Yazar: ADALET YAVUZER
Danışman: PROF. GÜLER ERTAN
Yer Bilgisi: İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarımı Bilim Dalı
Konu: Güzel Sanatlar

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“I. ve II Dünya savaşları sırasında savaş posterleri her zaman savaşan milletlerin en önemli silahı olmuştur. Zira savaş propagandası, insanların anormal koşullara uyum sağlayarak savaş sırasında ki ihtiyaçları karşılamasını, toplumun kendi önceliklerini ve ahlaki standartlarını belirlemesinde büyük rol oynar. Savaş posterlerinin temel amacı başkalarının inançları ya da ahlaki değerlerini etkilemektir. Başkalarının inançları ya da değerlerini etkileyen propaganda başlıca amacıdır. Propaganda posterleri insan gruplarının görüşlerini etkilemek için tarih boyunca kullanılmış olan bir biçimdir. Bunu başarmak için, tasarımcılar genellikle zaten kitle kültüründe var olan klasik görsel kodları kullanarak savaşı gözler önüne sermişlerdir. Bu çalışmada bu görsel kodların farklı ülkelerde nasıl kullanıldığı ve toplumların üzerine etkisinin nasıl olduğuna dair bilgiler yer alacaktır. Aynı zamanda savaş afişlerinin “savaşın olumsuz yönlerini” göstermeden insanları nasıl motive ettiği, kadınların iş hayatına girmesini nasıl başardığı önemlidir. Savaş posterlerinin etkisi ile tüm kadınlar her işi yapabileceklerine inandılar. Bazı savaş afişleri de macera arayanlara, yeni yerler görüp tanımak arzusu duyanlara görmek istedikleri resimleri işleyerek onları da orduya katılmaya ikna etmeye çalışmışlardır. Kısacası savaş afişleri incelendiğinde farklı kültür ve dillerde aynı amaç için nasıl etkili olmuş, insanları günün şartlarına ayak uydurmaya ikna ederken, aynı zamanda görsellerin içeriğindeki benzerlikler ve farklılıklar da sanat, tarih ve sosyolojik açıdan gözlemlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Savaş Afişleri, I. ve II Dünya Savaşı Görselleri”