BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARİFESİNDE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ

Yazar: AYŞE ERYAMAN
Danışman: DOÇ. DR. VAHDET KELEŞYILMAZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih; Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2009)

“Birinci Dünya Savaşı arifesinde Türk-Bulgar ilişkileri, Balkan Savaşları’nın Bulgaristan üzerinde oluşturduğu etki ve bu zaman dilimi içinde Bulgar ve Osmanlı Devleti’nin menfaatlerinin ortaklığı nedeni ile yeni bir yakınlaşma sürecine girmiştir. Bu süreçte Bulgaristan tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı bir yönelme gözlenmiştir. İkinci Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın Sırbistan, Yunanistan ve Romanya karşısında aldığı büyük yenilgi ve bu savaşta Rusya’nın dahi Romanya’nın yanında yer alarak Bulgaristan’ın karşısına geçmesinin yarattığı hayal kırıklığı nedeni ile Bulgaristan tekrar Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmak istemiştir. Balkan Savaşları ardından Bulgaristan ile Osmanlı Devleti’nin ilişkileri düzelmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi karşılıklı çıkar ve geçmiş savaşlarda kaçırılan fırsatları telafi etme isteğine bağlıdır. Birinci Dünya Savaşı çıkmasına yakın devletler arası gruplardan birinin içerisinde bulunma ihtiyacı Osmanlı Devleti’ni harekete geçirmiştir. İtilaf Devletleri bloğuna katılma teşebbüsü başarısız olan Osmanlı Devleti sonuçta Almanya ile 2 Ağustos 1914 tarihinde Türk-Alman ittifakını imzalamıştır. Almanya antlaşmanın imzalanmasının ardından Türk ordusunun Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Rusya’ya saldırmasını istemiştir. Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı artınca bu çerçevede İstanbul, Sofya ve Bükreş ile ittifak antlaşması imkanları aramaya başlamıştır. Bundan sonraki safhada Türk-Bulgar ilişkileri, Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’ı müttefik olarak Osmanlı Devleti safına çekme çabaları temeline dayanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1-Bulgarlar, 2-Bulgaristan, 3-Bulgaristan ve Osmanlı Devleti, 4-Balkanlar, 5-Birinci Dünya Savaşı ve Bulgaristan”