ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN İTTİFAK ARAYIŞLARI VE I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİ (1911-1914)

Yazar: ALİ KAŞIYUĞUN
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA SITKI BİLGİN
Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2014)

“19. yüzyıl boyunca varlığını denge politikası izleyerek devam ettirmeye çalışan Osmanlı Devleti, 20. yüzyıl başlarında da bu politikayı devam ettirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Berlin Antlaşması (1878) sonrasında Osmanlı Devleti yalnızlığa itilmiştir. Çünkü Büyük Güçler tarafından dikkate alınmamıştır. İngiltere Kıbrıs ve Mısır’a yerleşmiş, Fransa ise Tunus’u işgal etmiştir. Osmanlı Devleti ise Almanya’ya yakınlaşmaya başlamıştır. Bosna-Hersek’in kaybı, Bulgaristan’ın bağımsızlığı, Girit isyanı, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Ermeni ve Arap ayrılıkçı oluşumları gibi olaylar, Osmanlı Devleti’ni güçlü bir müttefik bulmaya zorlamıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti, ilk önce itilaf devletlerine başvurmuştur. İtilâf Devletleri nezdindeki teşebbüslerinden bir netice alamayan Osmanlı Devleti, Almanya’ya yakınlaşmış ve Almanya ile ittifak yaparak Cihan Harbi’nde Almanya’nın yanında yer almıştır. Almanya ile ittifak antlaşması yaptıktan sonra Osmanlı Devleti, kapitülasyonları kaldırmış ve boğazları kapatmıştır. Bu sıralarda İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması konusunda girişimlerde bulunmuşlar ama Osmanlı’nın tarafsız kalması için önerdiği tekliflerini de kabul etmemişlerdir. Balkan Savaşları’ndaki kayıplar ve ekonomik problemler Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında yer almaya zorlamıştır. Bununla beraber ittihatçılar da tarafsız kalmaya istekli değillerdir. Ekonomik sıkıntılarını Almanya’dan borç para almak suretiyle gideren Osmanlı Devleti, Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanmasının Karadeniz’e açılmasına izin vermiştir. Amiral Souchon’un Rus limanlarını bombalaması, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine neden olmuştur. Önce Rusya ardından İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. Savaşa girdikten sonra cihad ilan eden Osmanlı Devleti, birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Almanya, Enver Paşa, İngiltere, Rusya, Fransa, Said Halim Paşa, İttifak.”