I. DÜNYA SAVAŞI’NDA SİLVAN

Yazar: MEKKİ ULUDAĞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN GÜNAY
Yer Bilgisi: Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2011)

“19. yüzyıl sonunda dünya devletlerinin sömürgecilik politikaları ve aralarındaki rekabet önce soğuk savaşın, ardından da Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. Bu ilk Dünya Savaşı’ydı ve tüm dünyayı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu savaşa girmesi zaten iyi olmayan ekonomik ve askeri düzeninin, savaştaki kötü gidişat ve ardından gelen yenilgi nedeni ile daha da kötü olmasına neden olmuştur. Bu savaşın Osmanlı Devleti’ne etkisi farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Bu durum bazı bölgeler için bağımsızlıkla sonuçlanırken bazı bölgeler için de tam bir felaket ve yıkıma sebep olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’ndan ciddi manada olumsuz olarak etkilenen bölgelerden biri olan Silvan için savaş; ciddi anlamda ekonomik bunalım, çok sayıda ölü ve yaralı, salgın hastalıklar ve daha bir çok sıkıntıyı geride bırakarak sona ermiştir. Silvan’ın Birinci Dünya Savaşı’ndaki en önemli rolü ise Mustafa Kemal’in yönetmiş olduğu 16. Kolordu’nun Silvan’da konuşlanması ve bu Kolordu’nun bu esnada düşman işgaline geçmiş olan Muş ve Bitlis’i tekrar geri almış olmasıdır. Silvan’ın muhkem bir dağın yamacında bulunması, içinden geçen yollara hakim bir konumda olması ve stratejik konumu 16. Kolordu’nun komuta merkezi olarak tayin olunmasına sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meyyafarikin, Birinci Dünya Savaşı’nda Silvan, Diyarbekir, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemal.”